Chat with us ^^

Dịch vụ Kiểm tra kích thước 3D chi tiết cơ khí

Ngoài việc những dữ liệu scan 3D dùng để thiết ngược thì những dữ liệu số hóa còn sử dụng để kiểm tra kích thước 3D của sản phẩm. 

Cụ thể là chúng ta sẽ sử dụng dự liệu scan được và dữ liệu thiết kế 3D có sẵn sau đó lồng ghép 2 file này với nhau.

Với những tính năng ưu việt của phẩn mềm cụ thể ở đây là phần mềm Geomagic Control X  thì kết quả kích thước sản phẩm sẽ dễ dang được đưa ra trong vài phút .

Hình ảnh sản phẩm và kết quả inspection:

File Scan3D

 

 

Kết quả inspection

 

=>Dịch vụ scan 3D - Thiết kế ngược chi tiết cơ khí góc cạnh

Quý vị có thể tham khảo thêm các thiết bị và dịch vụ của chúng tôi dưới đây

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
HOTLINE 0914 155 319

Đối tác

Liên kết