Chat with us ^^

Geomagic Studio

 Phần mềm tốt nhất trên thế giới về mảng thiết kế ngược. Geomagic Studio có thể ứng dụng trong sản xuất riêng lẻ, bảo tồn di sản…và hơn thế nữa.

phần mềm Geomagic Studio


Tính năng vượt trội của Geomagic Studio

  • Chia lưới đám mây điểm thành các đa giác một cách chính xác và thông minh.
  • Tăng hiệu quả và tối ưu hóa thời gian sản xuất. Geomagic Studio hoạt động nhanh hơn so với các phần mềm CAD cổ điển, ngay cả đối với các đối tượng phức tạp.
  • Chức năng và tính năng tự động cao giúp người dùng có thể nhanh chóng tiếp cận với phần mềm, tích hợp với các phần mềm CAD lớn, xuất ra các file có định dạng tiêu chuẩn như: STL, OBJ, VRML, DXF, PLY, 3DS, PDF.
  • Hỗ trợ hàng loạt các máy quét tiêu chuẩn (các loại máy Scan 3D).
  • Phần mềm Geomagic có giấy chứng nhận PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt).
  •  Ngoài ra, Geomagic Studio còn có các module để thiết kế mô phỏng, lập trình gia công CAM (Tối ưu hóa thiết kế và đạt hiệu quả cao trong gia công). 
ứng dụng phần mềm Geomagic Studio

 

Chia lưới đám mây điểm thành các đa giác một cách chính xác và thông minh:

  • Tăng hiệu quả và tối ưu hóa thời gian sản xuất. Geomagic Studio hoạt động nhanh hơn so với các phần mềm CAD cổ điển, ngay cả đối với các đối tượng phức tạp.
  • Chức năng và tính năng tự động cao giúp người dùng có thể nhanh chóng tiếp cận với phần mềm, tích hợp với các phần mềm CAD lớn, xuất ra các file có định dạng tiêu chuẩn như: STL, OBJ, VRML, DXF, PLY, 3DS, PDF.

Quý vị có thể tham khảo thêm các thiết bị và dịch vụ của chúng tôi dưới đây

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
HOTLINE 0918 520 533

Đối tác

Liên kết