Máy quét 3D Qualify tích hợp với phần mềm Geomagic điều khiển.Giải pháp để kiểm tra và kiểm soát chất lượng sản phẩm. So sánh được mô hình 3D thực tế của bạn với mô hình CAD.

Thiết bị Scan 3D Qualify

Thiết bị Scan 3D Qualify cho phép bạn:

  • Tạo các phần 2D và kiểm tra kích thước mô hình của bạn
  • Kiểm tra dung sai hình học
  • Tạo báo cáo 3D PDF tự động
  • Mật độ đo bề mặt cao (lên đến 330 điểm / mm)
  • Kết hợp với phần mềm Geomagic Control cho phép tạo ra những báo cáo tự động để kiểm tra kích thước trong dung sai cho phép.
  • Hệ thống có giấy chứng nhận độ chính xác của phòng kỹ thuật đo lường.

 Bảng thông số kỹ thuật máy quét 3D Qualify:

 

 Công nghệ quétCấu trúc ánh sáng LED màu trắng
 Độ phân giải10; 5; 2 Mpix
 Phạm vi tính toán (mm2)150×200 – 1200×1600
 Khoảng cách giữa các điểm (mm)0,04 – 0,40
 Tỷ lệ lấy mẫu (điểm/mm2)5 – 330
 Số điểm từ một lần quét2-10 triệu
 Độ chính xác30µm
 Thời gian quét1-10 giây