Dòng máy Scan 3D Surface là máy quét 3D chuyên dụng cho ngành Công nghiệp và tích hợp với phần mềm Geomagic Studio.

Máy Scan 3D Surface 

Máy Scan 3D Surface cho phép bạn: 

  • Giải pháp để tạo ra mô hình 3D CAD chính xác bằng cách sử dụng máy quét 3D. Tự động tạo ra các đám mây điểm và các bề mặt tham số (NURBS). Máy có khả năng sử dụng bảng điều khiển số, cho phép đo dễ dàng đối tượng có kích thước bất kỳ.
  • Nâng cao việc chỉnh sửa đám mây điểm.
  • Rút ngắn thời gian xử lý dữ liệu.

​Bảng thông số kĩ thuật Máy Scan 3D Surface:

 Công nghệ quétCấu trúc ánh sáng LED màu trắng
 Độ phân giải10; 5; 2 Mpix
 Phạm vi tính toán (mm2)150×200 – 1200×1600
 Khoảng cách giữa các điểm (mm)0,04 – 0,40
 Tỷ lệ lấy mẫu (điểm/mm2)5 – 330
 Số điểm từ một lần quét2-10 triệu
 Thời gian quét1-10 giây