Máy Scan 3D Multimedia

Máy Scan3D Multimedia được nghiên cứu và  chuyên dùng cho việc quét các sản phẩm ngành đa phương tiện.

Máy cho phép tạo ra các mô hình thực tế nhanh và gọn ngay cả đối với những vật thể phức tạp và khó. Chức năng quét ULTRA-FAST (quét 2 giây) cung cấp cho các đối tượng quét giống như cơ thể con người, thực vật, quần áo,…

Người dùng có thể dùng chế độ tự động đo để đạt hiệu quả và năng suất hơn. Toàn bộ hệ thống có thể làm việc với một máy tính có cấu hình thông thường.

Kết quả quét 3D có thể được lưu trong các định dạng tập tin tương thích đầy đủ, có thể được mở bằng những phần mềm đồ họa phổ biến (Autodesk 3Ds Max, Blender,…).

Bảng thông số kỹ thuật của máy Scan 3D Multimedia:

 Công nghệ quétCấu trúc ánh sáng LED trắng
 Độ phân giải10; 5; 2 Mpix
 Phạm vi tính toán (mm2)150×200 – 1200×1600
 Khoảng cách giữa các điểm (mm)0,04 – 0,7
 Tỷ lệ lấy mẫu (điểm/mm2)1 – 600
 Số điểm từ một lần quét 2-10 triệu
 Thời gian quét1-5 giây