Mô phỏng 3D là quá trình phát triển mô hình hoá để mô phỏng một đối tượng cần nghiên cứu. Thay cho việc phải nghiên cứu đối tượng thực, cụ thể mà nhiều khi là không thể hoặc tốn kém, người ta mô hình hoá đối tượng đó trong phòng thí nghiệm và tiến hành nghiên cứu đối tượng đó dựa trên mô hình này.

Công nghệ mô phỏng liên quan đến nhiều ngành khoa học: toán, vật lý, mô hình hóa, tự động, điều khiển học… và đặc biệt là CNTT. Đây là công cụ đa dạng và linh hoạt đặc biệt thích ứng với việc nghiên cứu thử nghiệm và giáo dục đào tạo.

Trước đây, công nghệ mô phỏng 3 chiều chỉ dừng lại ở không gian 2D (2 chiều) nhưng hiện nay nó đã phát triển đến trình độ thiết kế mô phỏng 3D (3 chiều). Các công trình được áp dụng dễ thấy nhất ở Việt Nam là các bản vẽ thi công nhà dưới dạng 3D hay các trò chơi được mô phỏng các trận chiến dưới dạng 3D. Chuyên sâu hơn thì có những ứng dụng trong giáo dục như mô phỏng lái máy bay, mô phỏng dạy lái tàu thuyền, tháo lắp súng, mô phỏng các ca mổ trên cơ thể người…

Trung tâm số hóa bắt đầu nghiên cứu và đã có được những kết quả nhất định trong việc phát triển  dịch vụ cũng như cung cấp các giải pháp công nghệ về mô phỏng 3d.