D2P là một gói phần mềm độc lập được thiết kế để giải quyết và hợp nhất tất cả các bước chuẩn bị mô hình 3D. Nó dựa vào các công cụ phân đoạn tự động để giảm thiểu nỗ lực và thời gian liên quan đến việc tạo ra một mô hình bệnh nhân cụ thể kỹ thuật số.

Phần mềm này được sử dụng bởi các nhân viên y tế để lập kế hoạch phẫu thuật trước phẫu thuật và cho phép xuất khẩu các mô hình kỹ thuật số 3D với nhiều định dạng tệp khác nhau mà có thể được sử dụng bởi nhiều ứng dụng.


LỢI ÍCH:

  • Một bộ tạo sẵn để hỗ trợ tất cả các bước chuẩn bị mô hình
  • Lý tưởng cho việc lập kế hoạch phẫu thuật trước khi phẫu thuật và sự đồng ý của bệnh nhân
  • Tạo mô hình 3D trong vài phút bằng các công cụ phân đoạn tự động
  • Hỗ trợ các phương thức hình ảnh khác nhau (CT, MR, CBCT)
  • Kết quả được phủ lên trên bệnh nhân quét để đảm bảo độ chính xác
  • Các công cụ chỉnh sửa trực quan bao gồm tạo màu mô hình tự động
  • Truyền tệp 3D sang các ứng dụng khác nhau như máy in 3D và máy ảnh VR
  • Hình dung 3D nâng cao và tự do hoàn toàn về điều khiển mô hình trong VR
  • Hỗ trợ nhiều định dạng tệp tin 3D và máy in 3D
  • Kiểm soát dễ dàng việc quản lý dữ liệu.

Video Demo:

[su_youtube url=”https://youtu.be/iwqoHnwwGBI”]