Với các chức năng bay theo kế hoạch, hoạt động ở độ cao lớn và hình ảnh sắc nét. FlyCam (UAV ) là công cụ hữu ích cho việc khảo sát cũng như xây dựng bản đồ thực tế .

=> Số hóa 3D công trình kiến trúc

Các công việc cụ thể mà công nghệ Scan3D UAV có thể làm được:

  • Phân loại và lập bản đồ đất dựa trên UAV
  • Khảo sát đất đai cho các kế hoạch vị trí, kế hoạch hiện trạng và tài liệu tiến độ xây dựng.
  • Khảo sát và lập bản đồ cho bản đồ, quang tuyến, địa hình, điều tra địa chính và phát triển đô thị và khu vực.
  • Kiểm tra và khảo sát đất đai, kè, đập nước và tường chắn bảo vệ UAV