Ngày nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, việc mô phỏng 3D đã được ứng dụng rất nhiều trong các chương trình đào tạo phi công.

Mục đích của mô phỏng không phải là thay thế hoàn toàn cho việc đào tạo thực tế trên máy bay mà nó giúp ích cho các phi công làm quen kỹ lưỡng trước khi trải qua cuộc huấn luyện bay thực tế nguy hiểm và tốn kém. Mô phỏng 3D cũng giúp ích cho việc rà soát và làm quen của các phi công với những sự đổi mới về công nghệ hiện có trên thế giới.

Việc xây dựng một mô hình buồng lái máy bay được trang bị bảng điều khiển công cụ và các điều khiển có thể mô phỏng thực tế tất cả các chuyển động của một chiếc máy bay. Các phi công có thể sử dụng thiết bị để tập luyện, thao tác bay trên cơ sở các bài học về lý thuyết để duy trì bay một cách có kiểm soát trên bảng điều khiển.

Những tiến bộ về công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử, đã giúp làm cho việc mô phỏng bay trở nên hiện thực hơn, cùng với những tiến bộ trong công nghệ máy tính và lập trình, đặc biệt là sự phát triển của mô phỏng thực tế ảo, đã làm cho công nghệ mô phỏng 3D có thể tái tạo lại các điều kiện thực tế phức tạp hơn.

Link video tham khảo