Bài toán đặt ra :

Chúng ta cần kiểm tra những kích thước sau gia công của những sản phẩm phức tạp. Đặc biệt là những sản phẩm 3D. Khó khăn ở đây chính là việc không thể dùng phương pháp đo kiểm tiếp xúc.

Giải pháp cho bài toán :

Sử dụng phần mềm Geomagic Control và thiết bị Scan 3D để giải quyết bài toán trên

Kiểm tra kích thước 3D nhờ máy scan 3D và phần mềm Geomagic

Bản chất công nghệ chính là việc lồng ghép đám mây điểm Scan được vào File 3D thiết kế từ ý tưởng ban đầu. Sau đó phần mềm sẽ tự đông cung cấp cho người dùng những con số cụ thể và những báo cáo kết quả cực kỳ khoa học.

Một số tính năng của phần mềm Geomagic Control:

  • Thực hiện nhanh chóng các so sánh giữa CAD và Mesh
  • Ngay lập tức tạo ra các báo cáo PDF 3D về các phép đo, dung sai và độ lệch.
  • Có thể kết hợp được với đầu dò để kết hợp với phần mềm để đưa ra các kết quả đo chính xác nhất.
  • Có thể import các File CAD với nhiều định dạng khác nhau để đưa vào so sánh