Chat with us ^^

Thiết bị

Metal X Markforged - Máy in 3D kim loại hàng đầu của Mỹ.

Metal X Markforged - Máy in 3D kim loại hàng đầu của Mỹ.

Mã SP: Metal X - Máy in 3D kim loại hàng đầu của Mỹ.
Ứng dụng máy in 3D Markforged trong sản xuất.

Ứng dụng máy in 3D Markforged trong sản xuất.

Mã SP: Ứng dụng máy in 3D Markforged trong sản xuất.
Tổng hợp vật liệu in của máy in 3D Markforged.

Tổng hợp vật liệu in của máy in 3D Markforged.

Mã SP: Tổng hợp vật liệu in của máy in 3D Markforged.
Máy in 3D Mark Two.

Máy in 3D Mark Two.

Mã SP: Máy in 3D Mark Two.
Máy in 3D để bàn Onyx Pro

Máy in 3D để bàn Onyx Pro

Mã SP: Máy in 3D để bàn Onyx Pro
Máy in 3D công nghiệp Markforged  X7

Máy in 3D công nghiệp Markforged X7

Mã SP: Máy in 3D công nghiệp Markforged X7
Máy in 3D Markforged công nghiệp X5

Máy in 3D Markforged công nghiệp X5

Mã SP: Máy in 3D Markforged công nghiệp X5
Máy in 3D Markforged công nghiệp X3

Máy in 3D Markforged công nghiệp X3

Mã SP: Máy in 3D Markforged công nghiệp X3
Giới thiệu về máy in 3D Markforged

Giới thiệu về máy in 3D Markforged

Mã SP: Giới thiệu về máy in 3D Markforged
Máy in 3D Markforged Onyx One

Máy in 3D Markforged Onyx One

Mã SP: Máy in 3D Markforged Onyx One
Sử dụng máy in 3D trong lĩnh vực y tế

Sử dụng máy in 3D trong lĩnh vực y tế

Mã SP: Sử dụng máy in 3D trong lĩnh vực y tế
Zephyr II

Zephyr II

Mã SP: Zephyr II
Solano

Solano

Mã SP: Solano
Solano CMM

Solano CMM

Mã SP: Solano CMM
Solano Blue

Solano Blue

Mã SP: Solano Blue
Scan Zephyr II Blue

Scan Zephyr II Blue

Mã SP: Scan Zephyr II Blue
Aquilon

Aquilon

Mã SP: Aquilon
Scan 3D Multimedia

Scan 3D Multimedia

Mã SP: Scan 3D Multimedia
SMARTTECH 3D Robotized

SMARTTECH 3D Robotized

Mã SP: SMARTTECH 3D Robotized
SMARTTECH3D UNIVERSE

SMARTTECH3D UNIVERSE

Mã SP: SMARTTECH3D UNIVERSE
Scan 3D Dual Volume

Scan 3D Dual Volume

Mã SP: Scan 3D Dual Volume
Scan 3D Surface

Scan 3D Surface

Mã SP: Scan 3D Surface
Scan 3D Qualify

Scan 3D Qualify

Mã SP: Scan 3D Qualify
Máy Micron 3D Green

Máy Micron 3D Green

Mã SP: Máy Micron 3D Green
 1 2 > 

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
HOTLINE 0914 155 319

Đối tác

Liên kết