Chat with us ^^

Dịch vụ in 3D đồ chơi cát Kinetic Sand cho trẻ em.

Với những lợi ích mà đồ chơi cát Kinetic Sand mang lại cho trẻ em, trung tâm số hóa cung cấp dịch vụ in 3D, tạo mẫu nhanh đồ chơi cát Kinetic Sand cho các bé. 

In 3D quả trứng đồ chơi:

Dịch vụ in 3D quả trứng đồ chơi

 

Dịch vụ in 3D quả táo:

Dịch vụ in 3D quả táo đồ chơi

 

Dịch vụ in 3D quả táo đồ chơi khuôn cát

 

Hình cây kem:

Dịch vụ in 3D cây kem đồ chơi khuôn cát

 

Hình tròn:

Dịch vụ in 3D hình nón đồ chơi khuôn cát

 

Hình nón:

Dịch vụ in 3D hình nón đồ chơi khuôn cát

 

In 3D hình nón đồ chơi khuôn cát

 

Dịch vụ in 3D Kinetic Sand hình nón

Hình quả dứa:

Dịch vụ in 3D Kinetic Sand quả dứa

 

Quả dâu:

Dịch vụ in 3D Kinetic Sand quả dâu

 

Quả cam và múi cam:

Dịch vụ in 3D Kinetic Sand quả cam

 

Dịch vụ in 3D Kinetic Sand đồ chơi trẻ em

 

In 3D Kinetic Sand đồ chơi trẻ em

 

Chỉ cần bạn có ý tưởng, các kỹ sư của trung tâm số hóa sẽ giúp hiện thực những ý tưởng đó thành sự thật. 

=> In 3D đồ chơi cho trẻ em.

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Mr. Thực 0918 520 533
Kỹ thuật
Mr. Hào 0967 005 551

Đối tác

Liên kết