Chat with us ^^

Dịch vụ In3D Mô hình Ra-đa - TRUNG TÂM SỐ HÓA

TRUNG TÂM SỐ HÓA tiến hành In3D mô hình 3D Ra-đa bằng máy In3D hãng Builder cho khách hàng đơn vị Quân đội, phục vụ nghiên cứu và giảng dạy. 

 

Hình ảnh của sản phẩm:

 

Dịch vụ in 3D ra - da Dịch vụ in 3D ra - da

 

Dịch vụ in 3D ra - da

 

Dịch vụ in 3D ra da Dịch vụ in 3D ra da -01

 

Ngoài ra, thì TRUNG TÂM SỐ HÓA còn có Dịch vụ Scan 3D chuyên nghiệp để phục vụ quý khách.

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đối tác

Liên kết