Chat with us ^^

Dịch vụ quét 3D đế giày.

Ngày 14/3 vừa qua, trung tâm số hóa đã thực hiện scan 3D đế giày cho khách hàng để phục vụ sản xuất.

Hình ảnh mẫu đế giầy:

Dịch vụ quét 3D đế giày

 

Dịch vụ quét 3D đế giày giá rẻ

 

Hình ảnh kết quả qua quá trình xử lý:

 

Dịch vụ Scan3D đế giày giá rẻ

 

Xem thêm: => Dịch vụ Scan 3D phần bảo vệ thanh chắn bùn xe máy Honda.

                   => Dịch vụ scan 3D tranh gỗ

                   => Dịch vụ Scan3D - Thiết kế ngược hạc đồng - TRUNG TÂM SỐ HÓA

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đối tác

Liên kết