Chat with us ^^

Dịch vụ quét 3D đế giày dép tại Trung Tâm Số Hóa.

Trong cuối tháng 4/ 2018 vừa qua, Trung tâm số hóa đã thực hiện dịch vụ quét 3D và thiết kế lại đế giày, đế dép cho khách hàng để phục vụ sản xuất.

Sau khi mẫu đế giày, đế dép thực hiện scan 3D bằng máy scan Kreon, trải qua quá trình xử lý và thiết kế lại ta thu được hình ảnh:

Mặt trước của đế giày:

Dịch vụ quét 3d đế giày

 

Mặt sau của đế giày:

Quét 3d đế giày

 

Mặt trước của đế dép sau khi quét 3D và xử lý.

Quét 3D đế dép

 

Mặt sau của đế dép:

Dịch vụ quét 3D đế dép

 

Xem thêm: =>>Dịch vụ quét 3D và thiết kế ngược tẩu thuốc.

                    =>> Scan 3D với Fly Camera

 

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh 1 094 693 6686

Đối tác

Liên kết