Chat with us ^^

Dịch vụ quét 3D hoa văn chi tiết gỗ.

Scan 3D được ứng dụng trong nhiều ngành, trong đó có nghề làm mộc. Việc bạn quét 3D các hoa văn, chi tiết khó, hay các bức tượng gỗ giúp bạn sản xuất hàng loạt những chi tiết này một cách nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm nhiều công sức lao động.

Trong ngày 12/5/ 2018 vừa qua, một khách hàng đã tìm đến và quét 3D các chi tiết hoa văn gỗ có độ phức tạp cao tại trung tâm số hóa.

Ta có một số hình ảnh về các chi tiết- hoa văn gỗ như sau:

 

Mẫu 1:

Dịch vụ quét 3D hoa văn chi tiết gỗ. Quét 3D hoa văn chi tiết gỗ.

 

Mẫu 2:

Quét 3D hoa văn gỗ. Dịch vụ Scan 3D hoa văn gỗ.

 

Mẫu 3:

Dịch vụ scan3D hoa văn gỗ Dịch vụ scan3D hoa văn chi tiết gỗ

 

Xem thêm:

=>>Dịch vụ Scan 3D tượng hạc đứng trên lưng rùa.

=>> Dịch vụ quét 3D - thiết kế và in 3D vật ke góc

Hỗ trợ trực tuyến

Đối tác

Liên kết