Chat with us ^^

Dịch vụ quét 3d tượng quan âm.

Trong giữa tháng 7 vừa qua, trung tâm số hóa đã thực hiện scan 3D tượng phật quan âm cho một khách hàng tại Hà Nội.

 

Bức tượng phật:

Dịch vụ quét 3D tượng quan âm

 

Quá trình Scan 3D:

Quét 3D tượng quan âm Scan 3D tượng quan âm

 

Ảnh File kết quả sau khi xử lý dữ liệu quét 3D thu được:

 

Phần đế tượng:

Dịch vụ Scan 3D tượng quan âm

Phần thân tượng:

Dịch vụ Scan3D tượng quan âm Dịch vụ Scan3D tượng quan âm Hà Nội

 

Có thể bạn quan tâm:

=>>Dịch vụ Scan 3D tượng hạc đứng trên lưng rùa.

=>>Dịch vụ scan 3D – thiết kế ngược và in 3D bánh răng.

Hỗ trợ trực tuyến

Đối tác

Liên kết