Chat with us ^^

Dịch vụ quét 3D và thiết kế ngược tẩu thuốc.

Trong ngày 6 /10 / 2017, chúng tôi có thực hiện quét 3D một chiếc tẩu hút thuốc bằng máy quét hãng Kreon. Sau đó từ file đám mây điểm thu được, kĩ sư thiết kế ngược lại để lấy file CAD 3D để phục vụ sản xuất hàng loạt.


Hình ảnh tẩu thuốc:

 

Dịch vụ scan3D tẩu hút thuốc

 

Dịch vụ scan 3D tẩu hút thuốc


 

Hình ảnh thu được sau khi quét 3Dthiết kế ngược:

 

Dịch vụ quét 3D tẩu hút thuốc

 

Dịch vụ quét 3D - thiết kế ngược tẩu hút thuốc

 

Video quá trình quét 3d tẩu thuốc:

 

 

Xem thêm: =>> Dịch vụ scan 3D tranh gỗ

                  =>>Dịch vụ Scan3D Trống đồng - TRUNG TÂM SỐ HÓA

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh 1 094 693 6686

Đối tác

Liên kết