Chat with us ^^

Dịch vụ quét mẫu 3D gỗ.

Trong ngày 24/8 vừa rồi, trưng tâm số hóa đã xuống tận xưởng sản xuất đồ gỗ của một khách hàng quen tại Thạch Thất để quét 3D gỗ. Dưới đây là một vài hình ảnh của sản phẩm.

Mẫu gỗ  Sau khi scan 3D và xử lý.
Dịch vụ quét mẫu 3D gỗ Quét mẫu 3D gỗ
Scan 3D tượng gỗ Scan3D tượng gỗ
Dịch vụ Scan3D tượng gỗ Dịch vụ Scan 3D tượng gỗ
Dịch vụ quét 3D tượng gỗ Dịch vụ quét 3D tượng gỗ tại nhà
Dịch vụ Scan 3D tượng gỗ tại nhà Dịch vụ Quét mẫu 3D tượng gỗ tại nhà
Quét mẫu 3D tượng gỗ tại nhà Dịch vụ Quét mẫu 3D gỗ tại nhà
Quét 3D tượng gỗ tại nhà Quét 3D gỗ tại nhà
Quét 3d mẫu gỗ tại nhà Scan 3d mẫu gỗ tại nhà
Dịch vụ Scan 3d mẫu gỗ tại nhà Dịch vụ Scan3D gỗ tại nhà

 

=> Xem thêm: Dịch vụ quét 3d tượng quan âm.

Hỗ trợ trực tuyến

Đối tác

Liên kết