Chat with us ^^

Dịch vụ scan 3D cánh tuabin cho khách hàng.

Trong cuối tháng 6 vừa qua, trung tâm số hóa đã thực hiện Scan 3D cánh tuabin cho khách hàng.

 

Cánh tuabin

Cánh tuabin

 

Scan 3D cánh tuabin

Scan 3D cánh tuabin bằng máy Kreon

 

Cánh tuabin sau khi được scan bằng máy Kreon

File đám mây điểm

 

Dựa vào file đám mây điểm ở trên thiết kế trên phần mềm CATIA ta được:

 

Cánh tuabin sau khi được scan bằng máy Kreon

Cánh tuabin sau khi được thiết kế

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
HOTLINE 0918 520 533

Đối tác

Liên kết