Chat with us ^^

Dịch vụ Scan 3D chương ghế gỗ

Ngày 29 tháng 8 năm 2017 TRUNG TÂM SỐ HÓA  đã thực hiện Scan 3D chương ghế gỗ cho một  khách hàng để phục vụ sản xuất.

 

Hình ảnh:

 

Dịch vụ scan 3D chương ghế gỗ

 

scan 3D chương ghế gỗ

 

=>>Dịch vụ scan 3D và thiết kế ngược khuôn thổi

 

File kết quả:

 

Scan 3D chương ghế

 

Dịch vụ quét 3D chương ghế gỗ

 

Xem thêm: Dịch vụ scan 3D tương phật gỗ

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Mr. Thực 0918 520 533

Đối tác

Liên kết