Chat with us ^^

Dịch vụ scan 3D lưng ghế tựa.

Trong ngày 25/12 vừa qua, trung tâm số hóa đã thực hiện scan 3D lưng ghế tựa với nhiều hoa văn, chi tiết. Quá trình quét 3D được thực hiện bằng máy scan 3d cầm tay.

 

Mẫu lưng ghế tựa:

Scan 3D lưng ghế tựa

 

Quá trình quét 3D:

Quét 3D lưng ghế bằng máy scan 3d cầm tay

 

Kết quả thu được sau quá trình scan 3D:

Dịch vụ scan 3D lưng ghế tựa

 

=>> Dịch vụ scan 3D - Thiết kế ngược chi tiết cơ khí góc cạnh

=>> Dịch vụ Scan 3D phần bảo vệ thanh chắn bùn xe máy Honda.

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đối tác

Liên kết