Chat with us ^^

Dịch vụ Scan 3D mẫu làm khuôn đúc - TRUNG TÂM SỐ HÓA

Cuối tháng 8 năm 2017 trung tâm số hóa đã thực hiện Quét 3D thiết kế ngược sản phầm để tách khuôn cho khách hàng tại Hà Đông – Hà Nội

 

Bài toán đặt ra: Sản phẩm có một số đường và cung tròn khó có thể đo kiểm để thiết kế được và khi thiết kế cần đảm bảo độ chính xác cao, góc thoát khuôn cũng như tính công nghệ của sản phẩm
Trung tâm số hóa đã thực hiện đúng quy trình công nghệ để thiết kế sản phẩm cho khách hàng từ Scan 3D đến thiết kế ngược

 

Dịch vụ Scan 3D  mẫu làm khuôn đúc

Quy trình công nghệ

 

Hình ảnh mẫu quét:

Dịch vụ Scan3D  mẫu làm khuôn đúc Scan 3D mẫu làm khuôn đúc
Quét 3D mẫu làm khuôn đúc Dịch vụ quét 3D mẫu làm khuôn đúc

 

Video Demo:

 

=> Xem thêm: Dịch vụ scan 3D trống đồng

 

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Mr. Thực 0918 520 533

Đối tác

Liên kết