Chat with us ^^

Dịch vụ Scan 3D ngói Bát Tràng

Bài toán : Khách hàng đang cần file 3D của một viên ngói nghệ thuật với những biên dạng và bề cong phức tạp để gia công khuôn mẫu và sản xuất hàng loạt.

 

Giải pháp : Trung tâm số hóa thuộc công ty TNHH công nghệ CAD/CAM  Việt Nam đã dùng công nghệ của máy quét Kreon để thực hiện scan 3D lấy lại các bề mặt cong phức tạp đó rồi tạo file 3D gửi khách hàng.

 

Scan 3D viên ngói có hình dạng bề mặt và đường cong phức tạp

 

Một số hình ảnh:

Quét 3D bằng máy scan hãng Kreon	File thiết kế viên ngói sau khi được xử lí
Quét 3D bằng máy scan hãng Kreon File thiết kế viên ngói sau khi được xử lí

 

Xem thêm: >> Trung tâm só hóa thực hiện quét 3D tua bin cho khách hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Mr. Thực 0918 520 533

Đối tác

Liên kết