Chat with us ^^

Dịch vụ Scan 3D phần bảo vệ thanh chắn bùn xe máy Honda.

Trong ngày 18 / 9 / 2017 vừa rồi, trung tâm số hóa đã thực hiện scan 3D phần đuôi của bộ phận chắn bùn ở đuôi xe máy Honda. Với các dòng xe khác nhau như: Xe Lead, xe Vison, Xe Air Blade....

 

Dịch vụ scan 3D phần đuôi xe máy
 
Scan 3D phần đuôi xe máy
Dịch vụ scan3D phần đuôi xe máy Dịch vụ scan 3D bộ phận chắn bùn xe máy
Dịch vụ quét 3D bộ phận chắn bùn xe máy Dịch vụ quét3D bộ phận chắn bùn xe máy
Quét 3D bộ phận chắn bùn xe Air Blade Scan 3D bộ phận chắn bùn xe Air Blade
Scan 3D bộ phận chắn bùn xe Lead Quét 3D bộ phận chắn bùn xe Lead

 

Video:

 

 

Xem thêm:

   => Scan 3D hạc đồng

   => Quét 3D tượng phật di lặc

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Mr. Thực 0918 520 533

Đối tác

Liên kết