Chat with us ^^

Dịch vụ Scan 3D – thiết kế ngược – in 3D kẹp ống trong y tế.

Trung tâm số hóa đã thực hiện dịch vụ in 3D kẹp ống trong y tế cho một khách hàng đến từ công ty cung cấp dịch vụ về y khoa.

Bởi khách hàng chỉ có kẹp ống mẫu mà chưa có file 3D nên quá trình thực hiện dịch vụ in 3D tại trung tâm số hóa trải qua các bước:

  • Bước 1: Scan 3D mẫu để lấy đám mây điểm.
  • Bước 2: Thiết kế ngược để lấy file thiết kế 3D của mẫu.
  • Bước 3: Thực hiện in 3D bằng máy in Buidler.

 

File đám mây điểm thu được của mẫu:

Dịch vụ quét 3d ống kẹp y tế

 

File thiết kế:

Dịch vụ scan 3d - thiết kế ngược ống kẹp y tế

 

Dịch vụ quét 3d - thiết kế ngược ống kẹp y tế

 

Kết quả thu được sau khi thực hiện in 3D bằng máy.

Dịch vụ quét 3d - thiết kế ngược - in 3D ống kẹp y tế

 

=>> Dịch vụ scan 3D – thiết kế ngược và in 3D bánh răng.

=>>In 3D đồ chơi cho trẻ em.

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đối tác

Liên kết