Chat with us ^^

Dịch vụ scan 3D – thiết kế ngược khuôn hộp đựng bánh kẹo.

Để phục vụ thị trường bánh kẹo cho dịp tết sắp tới, một trung tâm số hóa đã thực hiện quét 3D và tiến hành thiết kế 3D mẫu khuôn hộp đựng bánh kẹo.

 

Khuôn mẫu hộp đựng bánh kẹo:

Quét 3D - thiết kế ngược khuôn mẫu bánh kẹo

 

Sau quá trình Scan3D, ta thu được file đám mây điểm: 

Thiết kế ngược đám mây điểm khuôn làm bánh kẹo

 

với đám mây điểm có được và phần mềm thiết kế Geomagic, kỹ sư tại trung tâm số hóa thực hiện thiết kế ngược để có được file thiết kế 3D của khuôn mẫu. Từ file thiết kế 3D, khách hàng sẽ áp dụng  và tiến hành sản xuất hàng loạt.

 

Hình ảnh file thiết kế ngược: 

Quét 3D và thiết kế ngược khuôn hộp đựng bánh kẹo

 

Xem thêm: => Dịch vụ scan 3D – thiết kế ngược trục vít.

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Mr. Thực 0918 520 533

Đối tác

Liên kết