Chat with us ^^

Dịch vụ scan 3D – thiết kế ngược mũ bảo hiểm.

Trong ngày đầu của tháng 12 vừa qua, trung tâm số hóa chúng tôi đã nhận làm dịch vụ quét 3D thiết kế ngược mũ bảo hiểm cho một khách hàng đến từ Hải phòng.
 

Với File thiết kế thu được sẽ giúp khách hàng làm khuôn và sản xuất hàng loạt.
 

Mẫu mũ bảo hiểm bằng xốp:

Dịch vụ scan 3D mũ bảo hiểm

 

Dịch vụ quét 3D mũ bảo hiểm

 

Đám mây điểm thu được từ việc quét 3D:

Dịch vụ scan 3D mũ bảo hiểm

 

Từ đám mây điểm thu được, kỹ sư đã thực hiện thiết kế ngược thu được kết quả:

Dịch vụ scan 3d - thiết kế ngược mũ bảo hiểm

 

So sánh, kiểm tra độ chính xác so với mẫu ban đầu:

Dịch vụ thiết kế ngược - quét 3D mũ bảo hiểm

 

=> Dịch vụ scan 3D - Thiết kế ngược chi tiết cơ khí góc cạnh

=> Dịch vụ Scan 3D tượng phật di lặc.

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Mr. Thực 0918 520 533

Đối tác

Liên kết