Chat with us ^^

Dịch vụ scan 3D – thiết kế ngược trục vít.

Trong ngày 16 / 10 / vừa rồi, trung tâm số hóa chúng tôi vừa nhận quét 3D một đôi trục vít cho một khách hàng là giảng viên trường đại học Sư Phạm Kĩ Thuật Hưng Yên.


Việc scan 3D và thiết kế ngược sản phẩm để có được số liệu và tài liệu cụ thể - chi tiết hơn trong đề tài nghiên cứu mà thầy có hướng dẫn cho học trò của mình.

 

Hình ảnh mẫu trục vít:

Mẫu 1: 

Dịch vụ scan 3D - thiết kế ngược trục vít

Mẫu 2:

Dịch vụ quét 3D - thiết kế ngược trục vít

 

Hình ảnh File sau khi quét 3D và thiết kế:

 

Mẫu 1: 

Quét 3D - thiết kế ngược trục vít

 

Mẫu 2: 

Scan 3D và thiết kế ngược trục vít

 

=>> Dịch vụ quét 3D và thiết kế ngược tẩu thuốc.

        Dịch vụ Scan 3D khuôn thổi nhựa - TRUNG TÂM SỐ HÓA

Hỗ trợ trực tuyến

Đối tác

Liên kết