Chat with us ^^

Dịch vụ Scan 3D, Thiết kế ngược - TRUNG TÂM SỐ HÓA

Vào giữa tháng 8 năm 2017 trung tâm số hóa đã thực hiện Scan 3D và thiết kế ngược sản phầm để tách khuôn cho một  khách hàng tại Hà Đông – Hà Nội

 

Hình ảnh mẫu quét:

 

Dịch vụ scan 3D khuôn mẫu Dịch vụ scan 3D khuôn mẫu(01)

Dịch vụ quét 3D khuôn mẫu Dịch vụ scan 3D khuôn mẫu gia công


Video Demo:

 

=> Xem thêm: Dịch vụ scan 3D trống đồng

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Mr. Thực 0918 520 533

Đối tác

Liên kết