Chat with us ^^

Dịch vụ scan 3D tượng gỗ tại trung tâm số hóa.

Trung tâm số hóa chúng tôi đã thực hiện scan 3D các bức tượng gỗ cho khách hàng tại Hải Dương. Chúng tôi đã sử dụng máy scan 3D hãng Kreon thực hiện cho độ chính xác cao.

Thực hiện scan 3D bức tượng di lạc:

Bức tượng phật di lặc

Bức tượng phật di lặc

Thực hiện quét 3D:

Thực hiện quét 3D tượng di lặc bằng máy Kreon

 

 

 

 

Thực hiện quét 3D tượng di lặc bằng máy Kreon

 

Video Scan 3D tượng di lặc:

 

 

 Quét  3D bức tranh phong cảnh nông thôn Bắc Bộ:

 

Bức tranh phong cảnh nông thôn Bắc Bộ

Bức tranh phong cảnh nông thôn Bắc Bộ

Hình ảnh kết quả sau khi scan 3d:

Hình ảnh sau khi đã xử lí bằng phần mềm Geomagic

Hình ảnh sau khi đã xử lí bằng phần mềm Geomagic

 

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
HOTLINE 0918 520 533

Đối tác

Liên kết