Chat with us ^^

Dịch vụ Scan 3D tượng hạc đứng trên lưng rùa.

Trong ngày 8/5 vừa qua, trung tâm số hóa đã nhận làm quét 3D 2 mẫu tượng hạc đứng trên lưng rùa được làm bằng đồng cho một khách hàng đến từ Ninh Bình.

Mẫu tượng hạc rùa 1 sau khi Quét 3D và xử lý ta được:

Dịch vụ scan 3D hạc rùa đồng Dịch vụ scan3D hạc rùa đồng

 

Hình ảnh khi nhìn từ trên xuống:

         Dịch vụ quét 3D hạc rùa

 

Mẫu tượng hạc rùa 2:

Dịch vụ scan 3D tượng hạc trên lưng rùa

Dịch vụ scan3D tượng hạc trên lưng rùa

 

Dịch vụ quét 3D tượng hạc trên lưng rùa

 

 

=>> Dịch vụ scan3D tấm ốp hộp cần số xe mazzda 3.

=>>Dịch vụ Scan3D, Thiết kế ngược cửa gang

Hỗ trợ trực tuyến

Đối tác

Liên kết