Chat with us ^^

Dịch vụ Scan 3D tượng phật di lặc.

Ngày 8 /9 / 2017 bên trung tâm số hóa đã nhận scan 3D http://trungtamsohoa.vn/dich-vu/dich-vu-scan-3d.htm bức tượng phật di lặc được làm bằng gỗ cho một khách hàng tại Hải Phòng.

 

Hình ảnh các mặt của bức tượng:

 

Dịch vụ scan 3D tượng phật di lặc Dịch vụ scan3D tượng phật di lặc Dịch vụ Quét 3D tượng phật di lặc
Mặt nghiêng của tượng phật di lặc Mặt sau của tượng phật di lặc Mặt trước của tượng phật di lặc

 

Kết quả thu được:

Ảnh Scan 3D mặt nghiêng của tượng phật di lặc

Ảnh Scan 3D mặt nghiêng của tượng phật di lặc

 

Ảnh Scan 3D mặt sau của tượng phật di lặc

Ảnh Scan 3D mặt sau của tượng phật di lặc

 

Ảnh Scan 3D mặt trước của tượng phật di lặc

Ảnh Scan 3D mặt trước của tượng phật di lặc

 

 =>> Scan 3D trống đồng

 =>> Dịch vụ scan 3D tranh gỗ 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Mr. Thực 0918 520 533

Đối tác

Liên kết