Chat with us ^^

Dịch vụ scan 3D tượng tại Ninh Bình.

Theo yêu cầu của một khách hàng ở Ninh Bình, trong ngày 18/5 vừa qua trung tâm số hóa đã có nhân viên kĩ thuật chở theo máy scan 3D về Ninh Bình để thực hiện quét 3D tượng.

Một số hình ảnh của tượng và hình ảnh sản phẩm sau khi đã được xử lý.

Bức tượng chú bé:

Scan 3D tượng chú bé Quét 3D tượng chú bé

 

Sau Khi Scan 3D và xử lý bằng phần mềm ta được:

Dịch vụ quét 3D tượng chú bé Dịch vụ Scan3D tượng chú bé

 

Bức tượng con nghê:

Scan 3D tượng con nghê Quét 3D tượng con nghê

 

Kết quả xử lý:

Dịch vụ quét 3D tượng con nghê Dịch vụ Scan3D tượng con nghê

 

Xem thêm: =>> Dịch vụ Scan 3D tượng phật gỗ.

                     =>>Dịch vụ Scan3D Trống đồng

Hỗ trợ trực tuyến

Đối tác

Liên kết