Chat with us ^^

Dịch vụ scan 3D vòi nước.

Trong ngày 18/12 vừa qua, trung tâm số hóa đã thực hiện dịch vụ scan 3d vòi nước và thiết kể để có được file 3D.

 

Mẫu vòi nước:

Dịch vụ scan 3D vòi nước

 

Sau khi quét 3D bằng máy scan ta thu được file đám mây điểm:

Dịch vụ quét 3D vòi nước

 

File thiết kế:

Dịch vụ quét 3D vòi nước

 

Video quá trình Scan 3D vòi nước:

 

 

=>Dịch vụ scan 3D – Thiết kế ngược pô xe máy

=>Dịch vụ scan 3D – thiết kế ngược và in 3D bánh răng.

 

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh 1 094 693 6686

Đối tác

Liên kết