Chat with us ^^

Dịch vụ Scan3D, Thiết kế ngược cửa gang - TRUNG TÂM SỐ HÓA

Ngày 25 / 8 năm 2017 TRUNG TÂM SỐ HÓA  đã thực hiện Scan 3D và thiết kế ngược mẫu khuôn đúc gang cho khách hàng ở Hải Phòng. 

 

Hình ảnh mẫu quét:

 

Dịch vụ scan 3D cửa gang

 

KẾT QUẢ FILE 3D:

 

Dịch vụ quét 3d - thiết kế ngược cửa gang

 

Dịch vụ Scan 3d - thiết kế ngược cửa gang

 

Dịch vụ scan 3D - thiết kế ngược cửa gang

 

 

=> Xem thêm: Dịch vụ scan 3D trống đồng      
 
 
Xem Video quá trình Scan3D và xử lý: 
 
 
 
=> Xem thêm: Dịch vụ In 3D

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Mr. Thực 0918 520 533

Đối tác

Liên kết