Chat with us ^^

Dịch vụ Scan3D - Thiết kế ngược hạc đồng - TRUNG TÂM SỐ HÓA

Ngày 25 / 8 năm 2017 TRUNG TÂM SỐ HÓA  đã thực hiện Scan 3D và thiết kế ngược mẫu hạc đồng đứng trên lưng rùa cho khách hàng. 

Đây là mẫu trưng bày mang đậm văn hóa phương đông nói chung và của Việt Nam nói riêng.

 

Hình ảnh mẫu quét:

 

Dịch vụ scan 3D hạc đồng

Dịch vụ quét 3d hạc đồng     Scan 3D hạc đồng

 

KẾT QUẢ FILE 3D:

 

Dịch vụ scan 3D hạc đồng -01

 

 scan 3D hạc đồng

 

 

 
 
Xem Video quá trình Scan3D và xử lý: 
Hình ảnh sản phẩm thực tế mà khách hàng sản xuất khi có file thiết kế 3D:

Sản phẩm được tạo thành nhờ quét 3D mẫu 

 

Sản phẩm được tạo thành khi có file thiết kế 3D

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Mr. Thực 0918 520 533

Đối tác

Liên kết