Chat with us ^^

Dịch vụ scan3D – thiết kế ngược ngói

Ngày 19/11/2016 Trung tâm số hóa đã thực hiện dịch vụ Scan 3D – Thiết kế ngược để  viên ngói cho 1 doanh nghiệp tại Hà Nội.


Bài toán đặt ra những biên dạng của viên ngói đều là những bề mặt đều không tuân theo một quy luật tạo hình cho trước hoặc những quy luật đó khó để xác định được. Bài toán trên có thể được giải quyết dễ dàng bằng công nghệ Scan 3D – Thiết kế ngược.

 

Với những công nghệ hiện có bài toán có thể giải quyết trong 4h bao gồm cả scan3D - thiết kế ngược đảm bảo file 3D chính xác và dễ dàng tách khuôn. Sản phẩm đúc ra đảm bảo lắp ghép với các bộ phận khác tốt.

 

Ảnh viên ngói mẫu:

 

Ngói mẫu để quét 3D

Ngói mẫu để quét 3D

 

Dịch vụ scan 3D ngói

Đám mây điểm thu được bởi máy Scan

 

Dịch vụ scan3D ngói

Hình ảnh viên ngói sau thiết kế

 

Video quá trình scan 3D ngói:     

 

                                  

=> Dịch vụ scan 3D – thiết kế ngược trục vít.

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đối tác

Liên kết