Chat with us ^^

Tin tức

Scan 3D mẫu nhựa về làm khuôn.

Scan 3D mẫu nhựa về làm khuôn.

Scan 3D mẫu nhựa về làm khuôn.

Thực hiện scan 3D gạch ốp tường.

Thực hiện scan 3D gạch ốp tường.

Thực hiện scan 3D gạch ốp tường.

Sử dụng máy Scan 3d  Kreon trong ngành công nghiệp oto.

Sử dụng máy Scan 3d Kreon trong ngành công nghiệp oto.

Sử dụng máy Scan 3d Kreon trong ngành công nghiệp oto.

Ứng dụng máy scan 3D Kreon trong ngành hàng không

Ứng dụng máy scan 3D Kreon trong ngành hàng không

Ứng dụng máy scan 3D Kreon trong ngành hàng không

Scan 3D đế giày cho khách hàng.

Scan 3D đế giày cho khách hàng.

Scan 3D đế giày cho khách hàng.

Ứng dụng công nghệ scan 3D trong chế tạo xe phòng cháy chữa cháy bằng máy quét Smarttech của hãng BOCAR ( Phần 2)

Ứng dụng công nghệ scan 3D trong chế tạo xe phòng cháy chữa cháy bằng máy quét Smarttech của hãng BOCAR ( Phần 2)

Ứng dụng công nghệ scan 3D trong chế tạo xe phòng cháy chữa cháy bằng máy quét Smarttech của hãng BOCAR ( Phần 2)

Ứng dụng công nghệ scan 3D trong chế tạo xe phòng cháy chữa cháy bằng máy quét Smarttech của hãng BOCAR ( Phần 1)

Ứng dụng công nghệ scan 3D trong chế tạo xe phòng cháy chữa cháy bằng máy quét Smarttech của hãng BOCAR ( Phần 1)

Ứng dụng công nghệ scan 3D trong chế tạo xe phòng cháy chữa cháy bằng máy quét Smarttech của hãng BOCAR

In 3D hộp đựng pin tiểu  tại trung tâm số hóa.

In 3D hộp đựng pin tiểu tại trung tâm số hóa.

In 3D hộp đựng pin tiểu cho khách hàng tại trung tâm số hóa.

Dịch vụ scan 3D cánh tuabin cho khách hàng.

Dịch vụ scan 3D cánh tuabin cho khách hàng.

Dịch vụ scan 3D cánh tuabin cho khách hàng.

Thực hiện in 3D mô hình nhựa bằng máy in hãng Builder.

Thực hiện in 3D mô hình nhựa bằng máy in hãng Builder.

Thực hiện in 3D mô hình nhựa bằng máy in hãng Builder.

Dịch vụ scan 3D tượng gỗ tại trung tâm số hóa.

Dịch vụ scan 3D tượng gỗ tại trung tâm số hóa.

Dịch vụ scan 3D tượng gỗ tại trung tâm số hóa.

Một số loai vật liệu in 3D được sử dụng phổ biến hiện nay.

Một số loai vật liệu in 3D được sử dụng phổ biến hiện nay.

Một số loai vật liệu in 3D được sử dụng phổ biến hiện nay.

First  < 7 8 9 10 11 > 

Hỗ trợ trực tuyến

Đối tác

Liên kết