Chat with us ^^

Tin tức

Scan 3D đế giày cho khách hàng.

Scan 3D đế giày cho khách hàng.

Scan 3D đế giày cho khách hàng.

Ứng dụng công nghệ scan 3D trong chế tạo xe phòng cháy chữa cháy bằng máy quét Smarttech của hãng BOCAR ( Phần 2)

Ứng dụng công nghệ scan 3D trong chế tạo xe phòng cháy chữa cháy bằng máy quét Smarttech của hãng BOCAR ( Phần 2)

Ứng dụng công nghệ scan 3D trong chế tạo xe phòng cháy chữa cháy bằng máy quét Smarttech của hãng BOCAR ( Phần 2)

Ứng dụng công nghệ scan 3D trong chế tạo xe phòng cháy chữa cháy bằng máy quét Smarttech của hãng BOCAR ( Phần 1)

Ứng dụng công nghệ scan 3D trong chế tạo xe phòng cháy chữa cháy bằng máy quét Smarttech của hãng BOCAR ( Phần 1)

Ứng dụng công nghệ scan 3D trong chế tạo xe phòng cháy chữa cháy bằng máy quét Smarttech của hãng BOCAR

In 3D hộp đựng pin tiểu  tại trung tâm số hóa.

In 3D hộp đựng pin tiểu tại trung tâm số hóa.

In 3D hộp đựng pin tiểu cho khách hàng tại trung tâm số hóa.

Dịch vụ scan 3D cánh tuabin cho khách hàng.

Dịch vụ scan 3D cánh tuabin cho khách hàng.

Dịch vụ scan 3D cánh tuabin cho khách hàng.

Thực hiện in 3D mô hình nhựa bằng máy in hãng Builder.

Thực hiện in 3D mô hình nhựa bằng máy in hãng Builder.

Thực hiện in 3D mô hình nhựa bằng máy in hãng Builder.

Dịch vụ scan 3D tượng gỗ tại trung tâm số hóa.

Dịch vụ scan 3D tượng gỗ tại trung tâm số hóa.

Dịch vụ scan 3D tượng gỗ tại trung tâm số hóa.

Một số loai vật liệu in 3D được sử dụng phổ biến hiện nay.

Một số loai vật liệu in 3D được sử dụng phổ biến hiện nay.

Một số loai vật liệu in 3D được sử dụng phổ biến hiện nay.

Một số sản phẩm thực tế

Một số sản phẩm thực tế

Một số sản phẩm thực tế của Trung tâm số hóa.

Máy Scan 3D giúp bức tượng in 3D của cầu thủ Robert Lewandowski phá kỷ lục Guinness.

Máy Scan 3D giúp bức tượng in 3D của cầu thủ Robert Lewandowski phá kỷ lục Guinness.

Scan 3D bức tượng cầu thủ Robert Lewandowski phá kỷ lục Guinness.

First  < 7 8 9 10

Hỗ trợ trực tuyến

Đối tác

Liên kết