Chat with us ^^

Tin tức

Dịch vụ Scan3D, Thiết kế ngược cửa gang - TRUNG TÂM SỐ HÓA

Dịch vụ Scan3D, Thiết kế ngược cửa gang - TRUNG TÂM SỐ HÓA

Dịch vụ Scan3D, Thiết kế ngược cửa gang - TRUNG TÂM SỐ HÓA

Dịch vụ Scan 3D khuôn thổi nhựa - TRUNG TÂM SỐ HÓA

Dịch vụ Scan 3D khuôn thổi nhựa - TRUNG TÂM SỐ HÓA

Dịch vụ Scan 3D khuôn thổi nhựa - TRUNG TÂM SỐ HÓA

Ứng dụng phần mềm CATIA trong thiết kế và sản xuất du thuyền Heesen (Phần 2)

Ứng dụng phần mềm CATIA trong thiết kế và sản xuất du thuyền Heesen (Phần 2)

Ứng dụng phần mềm CATIA trong thiết kế và sản xuất du thuyền Heesen (Phần 2)

Dịch vụ Scan 3D, Thiết kế ngược - TRUNG TÂM SỐ HÓA

Dịch vụ Scan 3D, Thiết kế ngược - TRUNG TÂM SỐ HÓA

Dịch vụ Scan 3D, Thiết kế ngược - TRUNG TÂM SỐ HÓA

Dịch vụ Scan 3D  mẫu làm khuôn đúc - TRUNG TÂM SỐ HÓA

Dịch vụ Scan 3D mẫu làm khuôn đúc - TRUNG TÂM SỐ HÓA

Dịch vụ Scan 3D mẫu làm khuôn đúc.

Sự kiện Sales Training and Tech Training của hãng Dassault Systems tại Thái Lan 2017

Sự kiện Sales Training and Tech Training của hãng Dassault Systems tại Thái Lan 2017

Sự kiện Sales Training and Tech Training của hãng Dassault Systems tại Thái Lan 2017

Dịch vụ In3D Mô hình Ra-đa - TRUNG TÂM SỐ HÓA

Dịch vụ In3D Mô hình Ra-đa - TRUNG TÂM SỐ HÓA

TRUNG TÂM SỐ HÓA tiến hành In3D mô hình 3D Ra-đa cho khách hàng đơn vị Quân đội, phục vụ nghiên cứu và giảng dạy.

Dịch vụ In3D mô hình tàu thủy - TRUNG TÂM SỐ HÓA

Dịch vụ In3D mô hình tàu thủy - TRUNG TÂM SỐ HÓA

Dịch vụ In3D mô hình tàu thủy - TRUNG TÂM SỐ HÓA

Dịch vụ Scan3D Trống đồng - TRUNG TÂM SỐ HÓA

Dịch vụ Scan3D Trống đồng - TRUNG TÂM SỐ HÓA

TRUNG TÂM SỐ HÓA Quét 3D mẫu Trồng đồng cho khách hàng sản xuất Trống đồng. Dựa vào dữ liệu đám mây điểm thu được, sẽ dựng lại File3D của chiếc Trống Đồng. Từ đó có thể sử dụng File 3D để lập trình gia công cnc hoặc phay khuôn để ứng dụng trong khuôn đúc.

Ứng dụng phần mềm CATIA trong thiết kế và sản xuất du thuyền Heesen (Phần 1)

Ứng dụng phần mềm CATIA trong thiết kế và sản xuất du thuyền Heesen (Phần 1)

Ứng dụng phần mềm CATIA trong thiết kế và sản xuất du thuyền Heesen (Phần 1)

Dịch vụ in 3D mô hình gá Sensor.

Dịch vụ in 3D mô hình gá Sensor.

Dịch vụ in 3D mô hình gá Sensor.

Dịch vụ scan 3D chi tiết khuôn dập

Dịch vụ scan 3D chi tiết khuôn dập

Dịch vụ scan 3D chi tiết khuôn dập

First  < 2 3 4 5 6 7 8 >  Last

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Mr. Thực 0918 520 533
Kỹ thuật
Mr. Hào 0967 005 551

Đối tác

Liên kết