Chat with us ^^

Tin tức

 Europac 3D kết hợp giữa công nghệ scan 3D và in 3D như thế nào?

Europac 3D kết hợp giữa công nghệ scan 3D và in 3D như thế nào?

Europac 3D kết hợp giữa công nghệ scan 3D và in 3D như thế nào?

Áp dụng máy Scan 3D Kreon trong sản xuất một số ngành công nghiệp.

Áp dụng máy Scan 3D Kreon trong sản xuất một số ngành công nghiệp.

Áp dụng máy Scan 3D Kreon trong sản xuất một số ngành công nghiệp.

Dịch vụ scan 3D rùa đồng

Dịch vụ scan 3D rùa đồng

Dịch vụ scan 3D rùa đồng

Ứng dụng máy scan 3D Smarttech trong sản xuất siêu xe tại Ba Lan (Phần 2)

Ứng dụng máy scan 3D Smarttech trong sản xuất siêu xe tại Ba Lan (Phần 2)

Ứng dụng máy scan 3D Smarttech trong sản xuất siêu xe tại Ba Lan (Phần 2)

Dịch vụ Scan 3D lọ nhựa.

Dịch vụ Scan 3D lọ nhựa.

Dịch vụ Scan 3D lọ nhựa.

Ứng dụng máy scan 3D Smarttech trong sản xuất siêu xe tại Ba Lan (Phần 1)

Ứng dụng máy scan 3D Smarttech trong sản xuất siêu xe tại Ba Lan (Phần 1)

Ứng dụng máy scan 3D Smarttech trong sản xuất siêu xe tại Ba Lan (Phần 1)

Dịch vụ Scan 3D ngói Bát Tràng

Dịch vụ Scan 3D ngói Bát Tràng

Dịch vụ Scan 3D ngói Bát Tràng

Scan 3D mẫu nhựa về làm khuôn.

Scan 3D mẫu nhựa về làm khuôn.

Scan 3D mẫu nhựa về làm khuôn.

Thực hiện scan 3D gạch ốp tường.

Thực hiện scan 3D gạch ốp tường.

Thực hiện scan 3D gạch ốp tường.

Sử dụng máy Scan 3d  Kreon trong ngành công nghiệp oto.

Sử dụng máy Scan 3d Kreon trong ngành công nghiệp oto.

Sử dụng máy Scan 3d Kreon trong ngành công nghiệp oto.

Ứng dụng máy scan 3D Kreon trong ngành hàng không

Ứng dụng máy scan 3D Kreon trong ngành hàng không

Ứng dụng máy scan 3D Kreon trong ngành hàng không

First  < 6 7 8 9 10 11 > 

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh 1 094 693 6686

Đối tác

Liên kết