Chat with us ^^

Quét 3D đế giày để làm khuôn

Trong ngày 16 / 9 / 2017 Trung tâm số hóa đã thực hiện quét 3D đế giày cho khách hàng tại Thanh Trì Hà Nội về phục vụ sản xuất hàng loạt.

 

Hình ảnh đế giày thực:

 

Dịch vụ scan 3D đế giày

 

Quá trình quét 3D bằng máy Kreon:

Thực hiện Scan 3D đế giày

 

Kết quả thu được sau khi quét:

 

Dịch vụ scan3D đế giày

Mặt trước của đế giày

 

Dịch vụ quét 3D đế giày

Mặt sau của đế giày

 

Xem thêm:

=> Dịch vụ scan 3D chậu hoa treo tường

=> Scan 3D rùa đồng

 

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kinh doanh 1 094 693 6686

Đối tác

Liên kết